Sunday, 27 August 2017

KUNGÖRELSER - 27 augusti/2017
21 söndagen under året

Fr.o.m. den 15 augusti 2017 bor kyrkoherden inte längre i Olofström utan i Karlskrona

Kyrkoherde Wojciech Waligorski 
Tel. 0706-499143
S:ta Clara församling
Adress: Lindesnäsvägen 2B, 371 45 Karlskrona.

Kaplan Fr. Matteus Collvin 
Tel. 0730-971717
S:t Antonius kapellförsamling
Adress: Bruksgatan 8, 293 38 Olofström

E-postadress: olofstrom@katolskakyrkan.se 

Gudstjänster i Blekinge:

OLOFSTRÖM

Söndagar: kl. 10.00 på svenska

Övriga språk och tider:
Polska - 2:a söndagen i månaden kl. 16.00
Kroatiska - 3:e söndagen i månaden kl. 11.30
Slovenska - 4:e söndagen i månaden kl. 11.30
Ungerska - Kommer att Kungöras i tid

KARLSHAMN

Söndagar: kl. 13.00 på svenska

KARLSKRONA

Söndagar kl. 11.00 på svenska

Övriga språk och tider:
Söndagar kl. 9.30 på polska

Måndag - Fredag: var god och titta veckovis i kungörelserna

Sunday, 20 August 2017

KUNGÖRELSER - 20 augusti/2017
20 söndagen under året

F. Wojciech Waligórski har utnämnts till kyrkoherde i S:t Antonius församling, Olofström från den 15 augusti 2017. Fr.o.m. den 15 augusti 2017 bor kyrkoherden inte längre i Olofström utan i Karlskrona

F. Wojciech Mobilnummer: +46 706 49 91 43

Det kommer att ske flera förändringar i organisationen av rutinerna i våra kyrkor i Olofström och Karlskrona. 

Vi kommer att meddela dem här snart.

Sunday, 30 July 2017


KUNGÖRELSER - 30 juli/2017
17 söndagen under året

1. Tisdag den 01 augusti firar vi den helige Alfonso Maria de liguori, biskop och kyrkolärare, minnesdag med den heliga mässan kl.18.00. 

2. Onsdag den 02 augusti ber vi Rosenkransbön kl.17.30 och helig mässa kl.18.00. 

3. Torsdag den 03 augusti firar vi helig mässa kl.18.00. 

4. Fredag den 04 augusti firar vi den helige john Maria Vianney och första fredagen i månad med sakramental tillbedjan kl.17.30 och Jesu Hjärtas mässa kl.18.00. 

5. Söndag den 06 augusti firar vi Kristi förklarings fest och min avskedsmässa kl.10.00 i Olofström och kl.13.00 i Karlshamn. 

6. Jag ska fira avskeds och tacksägelse mässa på den 06 augusti och ska flytta till Falun på den 12 augusti.


Saturday, 29 July 2017

Sunday, 18 June 2017

VIKARIEANDE PLAN I BLEKINGE
JUNI & JULI 2017

18 JUNI 2017
Högmassa Olofström kl.10.00,   Karlshamn kl.13.00,   Karlskrona kl.18.00


25 JUNI 2017
Högmassa Olofström kl.10.00,   Karlshamn kl.13.00,   Karlskrona kl.18.00


2 JULI 2017
Högmassa Olofström kl.10.00,   Karlshamn kl.13.00,   Karlskrona kl.18.00


9 JULI 2017
Högmassa Olofström kl.10.00,   Karlshamn kl.13.00,   Karlskrona kl.18.00


16 JULI 2017
Högmassa Olofström kl.10.00,   Karlshamn kl.13.00,   Karlskrona kl.18.00


23 JULI 2017
Högmassa Olofström kl.10.00,   Karlshamn kl.13.00,   Karlskrona kl.18.00


30 JULI 2017
Högmassa Olofström kl.10.00,   Karlshamn kl.13.00,   Karlskrona kl.18.00

Sunday, 4 June 2017


KUNGÖRELSER - 04 juni/2017
Pingstdagen

1. Jag åker för semester imorgon 05 juni och kommer tillbaka på den 05 juli. Så vanligt sätt har vi inga vardagar mässor här i Olofström juni månad. Men P.Ludwik Spalek OMI vikarierar och kommer att fira högmässor på söndagar här i Olofström och Karlshamn som vanlig tid. 

2. Söndag den 11 juni firar vi vår församlings skyddspatron, S:t Antonius fest med högmässa kl.10.00 i Olofström och eftermässan fortsätter vi grilfest. Ni är alla hjärtligt välkomna. Vi firar högmässa kl.13.00 i Karlshamn och kl.16.00 i Karlskrona.

3. Söndag den 18 juni firar vi Kristi Kropps och Blods högtid med högmässa kl.10.00 i Olofström och kl.13.00 i Karlshamn och kl.16.00 i Karlskrona. 

4. Söndag den 25 juni firar vi 12 söndagen under året med högmässa kl.10.00 i Olofström och kl.13.00 i Karlshamn och kl.16.00 i Karlskrona. 

5. Söndag den 02 juli firar vi 13 söndagen under året med högmässa kl.10.00 i Olofström och kl.13.00 i Karlshamn och kl.16.00 i Karlskrona. 

6. Söndag den 09 juli firar vi 14 söndagen under året med högmässa kl.10.00 i Olofström och kl.13.00 i Karlshamn och kl.16.00 i Karlskrona. 

7. Vi ber Rosenkrans och litania till Jesu Hjärta, onsdagar, juni månad kl.17.30 i Olofström. Maria och Josef Kuz kommer att leda dessa böner. Ni är hjärtligt välkomna. 

8. P.Ludwik Spaleks mobilnummer : 070-877 50 31 och 076-328 23 20.

P.Raphael Kurians kontakt nummer i Indien:0091-8086641375. 

Gäller också: 070-404 11 51, 070-649 91 43. Sunday, 28 May 2017

Bilderna från Konfirmationen
Maj 2017, Olofström


KUNGÖRELSER - 28 maj/2017

Sjunde Påsksöndagen

1. Tisdag den 30 maj firar vi helig mässa kl.18.00. 

2. Onsdag den 31 maj firar vi den saliga jungfru marias Besök, fest med rosenkransbön kl.17.30 och firar vi helig mässa kl.18.00.

3. Torsdag den 01 juni firar vi helig mässa kl.18.00. 

4. Fredag den 02 juni firar vi första fredagen i månad med sakramental tillbedjan kl.17.30 och firar vi Jesu hjärtas mässa kl.18.00. 

5. Söndag den 04 juni firar vi Pingstdagen med högmässa i Olofström kl.10.00 och efter mässan har vi kyrkkaffet. Alla är hjärtligt välkomna. Och firar vi högmässa i Karlsham kl.13.00. 

6. Vi tackar Biskopen och föräldrar och andra alla som hjälpte oss att ha en fint konfirmations dag i söndags. 

7. Vi firar tacksägelsemässa idag i Karlshamn för vår kateket och medlem i Kyrkorådet, Viola Martina som flyttar till Halmstad. Hon har varit aktiv kateket i Karlshamn och medlem i kyrkorådet och pastoral rådet. 

8. Vi gratulerar alla barn som kommer att ta emot första gång den heliga kommunionen i dag i Karlskrona. 

Sunday, 21 May 2017


KUNGÖRELSER - 21 maj/2017
Sjätte Påsksöndagen

1. Tisdag den 23 maj firar vi helig mässa kl.18.00. 

2. Onsdag den 24 maj ber vi rosenkrans kl.17.30 och firar vi helig mässa kl.18.00.

3. Torsdag den 25 maj firar vi Kristi Himmelsfärds Dag, högtid, med hägmässa kl.10.00 i Olofström och kl.13.00 i Karlshamn. 

4. Fredag den 26 maj har vi sakramental tillbedjan kl.17.30 och firar vi helig mässa kl.18.00. 

5. Avlidna Julianas begravning är på den 26 may fredag kl.10.00 i Jämshög kyrka. Ni är välkomna.

6. Lördag den 27 maj har vi Rosenkrans vallfärden till Oskarstöm. Busen börjar från Karlskrona Kapell kl.06.45 och Karlshan Resecentrum kl.07.30 och Olofström Kyrka kl.07.50. Avresan börjar kl.16.00. Det finns 10 bussplats kvar som är inte än bokat. Ni är hjärtligt välkomna. 

7. Söndag den 28 maj, firar vi sjunde påsksöndagen med högmässa kl.10.00 i Olofström och kl.13.00 i Karlshamn. 

8. Jag tackar Biskopen och föräldrar och andra alla som hjälpte oss att ha en fint konfirmations dag, idag. 

9. Neokatekumenal vandringen har Evangelie förkunnelse på Olofström centrum torget kl.12.30 idag. Alla är hjärtligt välkomna. 

Sunday, 14 May 2017


KUNGÖRELSER - 14 maj/2017
Femte Påsksöndagen

1. Tisdag den 16 maj firar vi helig mässa kl.18.00. 

2. Onsdag den 17 maj ber vi rosenkrans kl.17.30 och firar vi helig mässa kl.18.00.

3. Torsdag den 18 maj firar vi den helige Erik, konung och martyr och Sveriges skyddspatron med helig mässa kl.18.00. 

4. Fredag den 19 maj har vi sakramental tillbedjan kl.17.30 och firar vi helig mässa kl.18.00. 

5. Söndag den 21 maj, vår biskop Anders kommer att fira högmässa för oss och 13 av våra ungdomar ta emot konfirmations sakrament kl.10.00 i Olofström. Föräldrar till konfirmander bjuder oss kaffe i församlingssalen efter mässan. Alla är hjärtligt välkomna. Inga mässan i Karlshamn kl.13.00 på den 21 maj söndag. 

6. Idag firar vi mässa på polska kl.16.00 i Olofström. 

7. Vår Neokatekumenal vandringen har Evangelie förkunnelse på Olofström centrum torget kl.12.30 idag. Alla är hjärtligt välkomna. 

8. På den 27 maj lördag har vi Rosenkransvallfärden till Oskarström. Plats i bussen kostar 150 kr. per vuxen. Barn och ungdomar får gratis. De som åka med resan, snälla skriva era namn och mobilnummer på listan som ligger på bordet i vapenhuset.

Sunday, 7 May 2017


KUNGÖRELSER - 07 maj/2017
Fjärde Påsksöndagen och böndag för präst och ordens kallelse. 

1. Imorgon åker jag till Falun och kommer tillbaka på den 11 maj torsadg. Så inga mässa på tisdag och onsdag i Olofström. 

2. Onsdag den 10 maj ber vi rosenkrans kl.17.30. 

3. Torsdag den 11 maj firar vi helig mässa kl.18.00. 

4. Fredag den 12 maj har vi sakramental tillbedjan kl.17.30 och firar vi helig mässa kl.18.00. 

5. Lördag den 13 maj firar vi familje mässa kl.10.00 i Olofström och efter mässan har vi trosundervisning. Det är avslutning dag för undervisning för denna termin. Alla konfirmanderna är begärda att vara på den dagen här för bikten och förberedelsen för konfirmations dag.

6. Söndag den 14 maj firar vi femte påsksöndagen med tacksägelse högmässan, för katekeser och avskedstagandet till Viola Martina som flyttar och avslutar i vår församling som kateket, medlem i Kyrkorådet och stiftets pastoral rådet kl.10.00 i Olofström och kl.13.00 i Karlshamn.

7. Söndag den 14 maj firar vi mässa på polska kl.16.00 i Olofström. 

8. Efter mässan idag har vi kyrkkaffet och Pieter Van Gylswyk, Inlandsansvarig i Stiftets Caritas kommer att träffa oss under kaffetstid. Alla är hjärtligt välkomna. 

9. Vår Neokatekumenal vandringen har Evangelie förkunnelse på Olofström centrum torget kl.12.30 idag. Alla är hjärtligt välkomna. 

10.På den 27 maj lördag har vi Rosenkransvallfärden till Oskarström. Plats i bussen kostar 150 kr. per vuxen. Barn och ungdomar får gratis. De som åka med resan, snälla skriva era namn och mobilnummer på listan som ligger på bordet i vapenhuset. 


Sunday, 30 April 2017


KUNGÖRELSER - 30 april/2017
Tredje Påsksöndagen

1. Imorgon måndag den 01 maj firar vi den helige Josef arbetarens och arbetarnas dag, fest med högmässa kl.10.00 i Olofström och kl.13.00 i Karlshamn. 

2. Tisdag den 02 maj firar vi den helige Athanasius, biskop och kyrkolärare, med helig mässa kl.18.00. 

3. Onsdag den 03 maj firar vi S:t Filippos och S:t Jakob apostlar, fest med rosenkransbön kl.17.30 och helig mässa kl.18.00. 

4. Torsdag den 04 maj firar vi helig mässa kl.18.00. 

5. Fredag den 05 maj firar vi första fredagen i månad med sakramental tillbedjan kl.17.30 och Jesu hjärtas mässa kl.18.00. 

6. Söndag den 07 maj firar vi fjärde påsksöndagen och böndag för präst och ordens kallelser med högmässa kl.10.00 i Olofström och kl.13.00 i Karlsham. Efter högmässan i Olofström har vi kyrkkaffet och Pieter Van Gylswyk, Inlandsansvarig i Stiftets Caritas kommer att träffa oss under kaffetstid. Alla är hjärtligt välkomna. 

7. Vår Neokatekumenal vandringen har Evangelie förkunnelse på Olofström centrum torget kl.12.30 idag. Alla är hjärtligt välkomna. 

8. På den 27 maj lördag har vi Rosenkransvallfärden till Oskarström. Plats i bussen kostar 150 kr. per vuxen. Barn och ungdomar får gratis. De som åka med resan, snälla skriva era namn och mobilnummer på listan för att boka bussen.

Sunday, 23 April 2017


KUNGÖRELSER - 23 april/2017
Andra Påsksöndagen eller Den Gudomliga Barmhärtighetens Söndag

1. Tisdag den 25 april firar vi den helige Markus, Evangelist, fest med högmässa kl.18.00. 

2. Onsdag den 26 april ber vi Rosenkrans kl.17.30 och firar vi den heliga mässan kl.18.00. 

3. Torsdag den 27 april firar vi helig mässa kl.18.00. 

4. Fredag den 28 april har vi Sakramental tillbedjan kl.17.30 och firar vi helig mässa kl.18.00. 

5. Lördag den 29 april firar vi mässa på ungerska kl.11.00 i Olofström. 

6. Söndag den 30 april firar vi tredje påsksöndagen med högmässa kl.10.00 i Olofström och kl.13.00 i Karlsham. Det finns mässa på slovenska kl.11.00 i Olofström.

7. Vår neokatekumenal vandringen har Evangelie förkunnelse på Olofström centrum torget kl.12.30. Ni är hjärtligt välkomna. 

8. Vi gratulerar Simon Hägglund som är upptagen i Katolska kyrkans fulla gemenskap idag. Hans familj inbjuder oss kaffe och torta i församlingssalen. Samtidigt har vi församlingsårsmöte i församlings salen. Ni är alla hjärtligt välkomna. 

9. Vi gratulerar alla konfirmander som har klart med deras läger. Vi tackar alla som hjälpte att få en fin läger programn. 

10.På den 27 maj lördag har vi Rosenkransvallfärden till Oskarström. Plats i bussen kostar 150 kr. per vuxen. Barn och ungdomar får gratis. De som åka med resan måste skriva era namn och mobilnummer på listan för att boka bussen.

-----------------------------------------------------------

Sunday, 16 April 2017


KUNGÖRELSER - 16 april/2017
Påskdagen

1. Imorgon 17 april firar vi annandag påsk med högmässa kl.10.00 i Olofström och kl.13.00 i Karlshamn. Mässa på polska kl.16.00 i Olofström. 

2. 18 april tisadagen i påskoktaven firar vi helig mässa kl.18.00.

3. 19 april onsdagen i Påskoktaven ber vi rosenkrans kl.17.30 och firar vi helig mässa kl.18.00. 

4. 20 april torsdagen i påskoktaven firar vi helig mässa kl.18.00. 

5. 21 april fredagen i påskoktaven firar vi med sakramental tillbedjan kl.17.30 och helig mässa kl.18.00. 

6. Fredag den 21 april samlar konfirmander och konfirmandlägers ledare här i kyrkan kl.17.00 och åka vidare till konfirmandslägerplats i Nässum. 

7. Söndag den 23 april firar vi andra påsksöndagen eller den Gudomliga barmhärtighetens söndag med högmässa kl.10.00 i Olofström och kl.13.00 i Karlsham. Efter högmässan i Olofström har vi församlingsårsmöte i församlingssalaen. Alla är hjärtligt välkomna. 

8. På den 27 maj lördag har vi Rosenkransvallfärden till Oskarström. Plats i bussen kostar 150 kr. per vuxen. Barn och ungdomar får gratis. De som åka med resan måste skriva era namn och mobilnummer på listan för att boka bussen. 

9. Jag önskar er alla en välsignad och en glad Påsk. 

---------------------------- Sunday, 9 April 2017


KUNGÖRELSER - 09 april/2017
Palmsöndagen

1. Eftersom åker jag imorgon till Domkyrkan för Oljevigningsmässa har vi inga mässa på tisdag den 11 april. 

2. Onsdag den 12 april har vi korsvägsandakt kl.17.30 och helig mässa kl.18.00. 

3. Torsdag den 13 april firar vi skärtorsdagen med åminnelsen av instiftelsen av Eukaristin och prästämbetet och fottvagning vid högmässan kl.18.00. Därefter fortsätter vi tillbedjan till det allraheligaste sakrament. 

4. Fredag den 14 april firar vi långfredagen - Herrens lidande med korsliturgy och korshyllningen kl.15.00. Därefter finns möjlighet tillfälle till bikten. 

5. Lördag den 15 april firar vi påskafton med ekumenisk korsvandring som börjar kl.10.00 i Katolskakyrkan och fortsätter med andra kyrkor i Olofström och avslutar på centrum torget i Olofström. Ni är alla hjärtligt välkomna. 

- Matvälsignelse i Karlshamn kl.13.00.

- Matvälsignelse i Olofström kl.14.30.

- Firar vi Påsknattens mässa-Kristi Uppståndelse kl.22.00 i Olofström. 

6. Söndag den 16 april firar vi påskdagen-Uppståndelsens högmässa kl.10.00 i Olofström och i Karlsham kl.13.00. 

7. Dagens kollekt och fasteoffret skall skickas vidare till Caritas för att hjälpa Sydsudan som drabbat med tork ock svält.

8. Måndag den 17 april firar vi annandag påsk med högmässa kl.10.00 i Olofström och i Karlshamn kl.13.00. Vi firar mässa på polska på den annandag påsk kl.16.00. So inga mässa på polska idag. Och inte heller mässa på kroatiska denna månad april i Olofström. 


Sunday, 2 April 2017


KUNGÖRELSER - 02 april/2017
Femte söndagen i Fastan

1. Tisdag den 04 april firar vi den heliga mässan kl.18.00. 

2. Onsdag den 05 april ber vi Rosenkrans kl.17.30 och helig mässa kl.18.00. 

3. Torsdag den 06 april firar vi helig mässa kl.18.00.

4. Fredag den 07 april har vi korsvägsandakt kl.17.30 och firar vi helig mässa kl.18.00. 

5. Lördag den 08 april firar vi familj mässa kl.10.00 och därefter har vi trosudervisning för konfirmander och barn. 

6. Söndag den 09 april firar vi palmsöndagens högmässa med palmvälsignelse och procession kl.10.00 i Olofström och i Karlsham kl.13.00. Korsvägsandakt i Olofström kl.09.30 och i Karlshamn kl.12.30. 

7. Vi vandrar med Jesus på korsvägen varje söndag i fastetiden kl.09.30 i Olofström och i Karlshamn kl.12.30. Och varje fredag kl.17.30 i Olofström. 

8. Efter mässan idag har vi kyrkkaffet i församlingssalen. Birgit från Katolsk Magasin kommer att träffa oss under kyrkkaffet tid. Ni är alla hjärtligt välkomna.

9. Jag vill påminna er alla ta med er fasteinsamlig på Palmsöndaegen. Årets fasteinsamling använder att hjälpa till människor i Sydsudan.

10.Jag behöver 12 personer för Skärtorsdagens fottvagning. Snälla skriv namn på listan. Och skriv era namn som kommer att medverka med lässningar under Stilla veckan. 

Sunday, 26 March 2017


KUNGÖRELSER - 26 mars/2017
Fjärde söndagen i Fastan

1. Tisdag den 28 mars firar vi den heliga mässan kl.18.00. 

2. Onsdag den 29 mars ber vi Rosenkrans kl.17.30 och helig mässa kl.18.00. 

3. Torsdag den 30 mars börjar vi botandakt och tillfälle till bikten kl.17.30 och firar vi den heliga mässan kl.18.00 i Olofström.P.Ludwik och jag ska vara som biktfäderna. Ni är alla hjärtligt välkomna för påsk bikten.

4. Fredag den 31 mars har vi korsvägsandakt kl.17.30 och firar vi helig mässa kl.18.00. 

5. Lördag den 01 april har vi konfirmanders och deras föräldrarsmöte kl.10.00 i Olofström. 

6. Söndag den 02 april firar vi femte söndagen i fastan med korsvägsandakt kl.09.30 i Olofström och i Karlshamn kl.12.30 och högmässa kl.10.00 i Olofström och i Karlshamn kl.13.00. Det finns kyrkkaffet efter mässan i Olofström. Katolska Magasin kommer att besöka oss i den söndag. Alla är hjärtligt välkomna.

7. Vi vandrar med Jesus på korsvägen varje söndag i fastetiden kl.09.30 i Olofström och i Karlshamn kl.12.30. Och varje fredag kl.17.30 i Olofström. 

8. Vi har trosundervisning för barn och konfirmander idag efter mässan. Sunday, 12 March 2017


KUNGÖRELSER - 12 mars/2017
Andra söndagen i Fastan

1. Tisdag den 14 mars firar vi den heliga mässan kl.18.00. 

2. Onsdag den 15 mars ber vi Rosenkrans kl.17.30 och helig mässa kl.18.00. 

3. Torsdag den 16 mars firar vi den heliga mässan kl.18.00.

4. Fredag den 17 mars har vi korsvägsandakt kl.17.30 och helig mässa kl.18.00. 

5. Söndag den 19 mars firar vi tredje söndagen i fastan med korsvägsandakt kl.09.30 i Olofström och i Karlshamn kl.12.30 och högmässa kl.10.00 i Olofström och i Karlshamn kl.13.00. Där finns mässa på kroatiska kl.11.30 i Olofström.

6. Måndag den 20 mars firar vi den helige Josef, Jungfru Marias Brudgum, fest med högmässa kl.18.00 i Olofström.

7. Vi vandrar med Jesus på korsvägen varje söndag i fastetiden kl.09.30 i Olofström och i Karlshamn kl.12.30. Och varje fredag kl.17.30 i Olofström. 

8. Vi firar idag mässa på polska kl.16.00 i Olofström.

9. Vår pastoral och ekonomi råd tänker att organisera caritas verksamhet i vår församling. De som intreserat angegera i denna grupp är hjärtligt välkomna och skriva era namn på listan som ligger på bordet ivapenhuset.

Sunday, 5 March 2017


KUNGÖRELSER - 05 mars/2017
Första söndagen i Fastan

1. Tisdag den 07 mars firar vi den heliga mässan kl.18.00. 

2. Onsdag den 08 mars ber vi Rosenkrans kl.17.30 och helig mässa kl.18.00. 

3. Torsdag den 09 mars firar vi den heliga mässan kl.18.00.

4. Fredag den 10 mars har vi sakramental tillbedjan kl.17.30 och helig mässa kl.18.00. 

5. Lördag den 11 mars firar vi familje mässa kl.10.00 och därefter har vi trosundervisning för barn och konfirmander. 

6. Söndag den 12 mars firar vi andra söndagen i fastan med korsvägsandakt kl.09.30 och högmässa kl.10.00 i Olofström och kl.13.00 i Karlshamn. Där finns mässa på polska kl.16.00 i Olofström.

7. Vi vandrar med Jesus på korsvägen varje söndag i fastetiden kl.09.30 i Olofström och i Karlshamn kl.12.30. 

8. Systrarna av heliga Elisabets kloster (Minsk, Belarus) har förberett påskmarknaden för oss idag. Det finns ett stort urval av fina påsk saker: ikone, vaxljus, rosenkransar, rökelse bl.a. Ni är alla hjärtligt välkomna till kyrkkaffet och hjälpa till systrarnas verksamhet. 

Vår pastoral och ekonomi råd tänker att organisera caritas verksamhet i vår församling. De som intreserat angegera i denna grupp är hjärtligt välkomna och skriva era namn på listan som ligger på bordet ivapenhuset.

Sunday, 26 February 2017


KUNGÖRELSER - 26/februari/2017
8 söndagen under året

1. Tisdag den 28 februari firar vi den heliga mässan kl.18.00. 

2. Onsdag den 01 mars firar vi Ankonsdagen med helig mässa och välsignelsen och utdelandet av askan kl.18.00 i Olofström. Årets fastetiden börjar vi nu på onsdag. Askonsdagen är faste och abstinensdag. 

3. Torsdag den 02 mars firar vi den heliga mässan kl.18.00.

4. Fredag den 03 mars firar vi första fredagen i månad med Jesu-hjärtas mässa och sakramental tillbedjan kl.17.30 i Olofström. 

5. Söndag den 05 mars firar vi första söndagen i fastan med högmässa kl.10.00 i Olofström och kl.13.00 i Karlshamn. Efter högmässan har vi kyrkkaffet. Vi vandrar med Jesus på korsvägen varje söndag i fastetiden kl.09.30 i Olofström och i Karlshamn kl.12.30. 

6. Söndag den 05 mars i vår församling ska det bli påskmarknaden, organiserat av systrarna av heliga Elisabets kloster (Minsk, Belarus). Vi har ett stort urval av fina påsk saker: ikone, vaxljus, rosenkransar, rökelse bl.a. Ni är alla hjärtligt välkomna och hjälpa systrarnas verksamhet. 

7. Idag efter mässan har vi trosundervisning för barn och konfirmander. P.Witold Mlotkowski OFM ungdomspräst i vår stift som är här idag kommer att träffa och prata med våra barn och konfirmander.

8. Dagens kollekt för den heliga stolen.

9. Vår pastoral och ekonomi råd tänker att organisera caritas verksamhet i vår församling. De som intreserat angegera i denna grupp är hjärtligt välkomna och skriva era namn på listan som ligger på bordet ivapenhuset. 


Sunday, 19 February 2017

KUNGÖRELSER - 19/februari/2017
7 söndagen under året

1. Tisdag den 21 februari firar vi den heliga mässan kl.18.00. 

2. Onsdag den 22 februari firar vi den helige Aposteln Petrus Biskopstol, fest med Rosenkransbön kl.17.30 och helig mässa kl.18.00.

3. Torsdag den 23 februari firar vi den helige Polykarpos, martyr minnesdag med helig mässa kl.18.00.

4. Fredag den 24 februari har vi sakramental tillbedjan kl.17.30 och helig mässa kl.18.00. 

5. Söndag den 26 februari firar vi 8 söndagen under året med högmässa kl.10.00 i Olofström och kl.13.00 i Karlshamn. Efter mässan har vi trosunder visning för barn och konfirmander. P.Witold Mlotkowski OFM ungdomspräst i vår stift kommer att träffa våra barn och konfirmander och fira mässa för oss. Alla ungdomar, barn och konfirmander är hjärtligt välkomna. Kollekt för den heliga stolen.

6. Idag firar vi mässa på kroatiska kl.16.00. 

7. Jag har planerat och villig besöka våra äldre, ensamma och sjucka. De familje - medlemmar eller anhöriga som intreserad kontakta mig.

8. Vår pastoral och ekonomi råd tänker att organisera caritas verksamhet i vår församling. De som intreserat angegera i denna grupp är hjärtligt välkomna och skriv era namn på listan som ligger på bordet i vapenhuset. 

9. På den 05 mars söndag besöker oss Elisabeth systrarna från Vit Ryssland för att berätta för oss deras missionsarbete och verksamhet för Guds folk. Informationen finns på anslagstavlan. 

Sunday, 12 February 2017


KUNGÖRELSER - 12/februari/2017
6 söndagen under året

1. Tisdag den 14 februari firar vi de helige Kyrilos och helige Methodius, Europas skyddspatroner, fest med helig mässa kl.18.00. 

2. Onsdag den 15 februari ber vi Rosenkrans kl.17.30 och helig mässa kl.18.00.

3. Torsdag den 16 februari firar vi helig mässa kl.18.00.

4. Fredag den 17 februari har vi sakramental tillbedjan kl.17.30 och helig mässa kl.18.00. 

5. Söndag den 19 februari firar vi 7 söndagen under året med högmässa kl.10.00 i Olofström och kl.13.00 i Karlshamn. Och det finns mässa på kroatiska kl.11.30 i Olofström.

6. Idag firar vi mässa på polska kl.16.00. 

7. Jag har planerat och villig besöka våra äldre, ensamma och sjucka. De familje - medlemmar eller anhöriga som intreserad kontakta mig.

8. Vår pastoral och ekonomi råd tänker att organisera caritas verksamhet i vår församling. De som intreserat angegera i denna grupp är hjärtligt välkomna och skriv era namn på listan som ligger på bordet i vapenhuset. 

9. På den 26 februari söndag kommer stiftets ungdomspräst, P.Witold för att träffa våra ungdomar och barn och fira högmässa för oss. 

10. På den 05 mars söndag besöker oss Elisabeth systrarna från Vit Ryssland för att berätta för oss deras missionsarbete och verksamhet för Guds folk. 

Sunday, 5 February 2017


KUNGÖRELSER - 05/februari/2017
Kyndelsmässodagen

1. Tisdag den 07 februari firar vi helig mässa kl.18.00.

2. Onsdag den 08 februari ber vi Rosenkrans kl.17.30 och helig mässa kl.18.00.

3. Torsdag den 09 februari firar vi helig mässa kl.18.00.

4. Fredag den 10 februari firar vi den saliga jungfrun Maria av Lourdes med sakramental tillbedjan kl.17.30 och helig mässa kl.18.00. 

5. Lördag den 11 februari firar vi Familje mässa med trosundervisning för konfirmander och barn i Olofström kl.10.00. 

6. Söndag den 12 februari firar vi 6 söndagen under året med högmässa kl.10.00 i Olofström och kl.13.00 i Karlshamn. Och det finns mässa på polska kl.16.00 i Olofström.

7. Efter mässan idag har vi kyrkkaffet i församlingssalen. Ni är alla hjärtligt välkomna. 

8. Jag har planerat och villig besöka våra äldre, ensamma och sjucka. De familje - medlemmar eller anhöriga som intreserad kontakta mig.

9. Vår pastoral och ekonomi råd tänker att organisera caritas verksamhet i vår församling. De som intreserat angegera i denna grupp är hjärtligt välkomna att kontakta mig.

Sunday, 29 January 2017KUNGÖRELSER - 29/Januari/2017

4 söndagen under året

1. Tisdag den 31 januari firar vi den helige Giovanni Bosco, präst minnesdag med helig mässa kl.18.00.

2. Onsdag den 01 februari ber vi rosenkrans kl.17.30 och helig mässa kl.18.00.

3. Torsdag den 02 februari firar vi helig mässa kl.18.00.

4. Fredag den 03 februari firar vi den helige Ansgar biskop och nordens Apoatel, minnesdag med sakramental tillbedjan kl.17.30 och helig mässa kl.18.00. 

5. Söndag den 05 februari firar vi Kyndelsmässodagen, Herrens frambärande i Templet, fest med ljus välsignelse, procession och högmässa kl.10.00 i Olofström och kl.13.00 i Karlshamn. Efter högmässan har vi kyrkkaffet, ni är alla hjärtligt välkomna. 

6. Sveriges Kristna råds styrelse uppmanar oss underteckna ett Juluppropet för en human migrationspolitik för att uppmana regeringen att ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro, ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv och undanröja praktiska hinder mot familjeåterförening.

7. Sveriges unga katoliker anordnar riksläger på den fredag 10 februari kl.18.00 till söndag den 12 februari kl.14.00. Ungdomar som fyllde 16-28 är hjärtligt välkomna. 


Sunday, 22 January 2017


KUNGÖRELSER - 22/januari/2017
3 söndagen under året

1. Tisdag den 24 januari firar vi den helige Francois de Sales biskop och kyrkolärare, minnesdag med helig mässa kl.18.00.

2. Onsdag den 25 januari firar vi den helige aposteln Paulus omvändelse, fest med rosenkransbön kl.17.30 och helig mässa kl.18.00.

3. Torsdag den 26 januari firar vi de helige Timotheos och Titus, biskopar, minnesdag med helig mässa kl.18.00.

4. Fredag den 27 januari har vi sakramental tillbedjan kl.17.30 och firar vi helig mässa kl.18.00. 

5. Lördag den 28 januari har vi pastoral och ekonomiråds möte kl.11.00 i Olofström. Alla i rådet är hjärtligt välkomna. 

6. Söndag den 29 januari firar vi 4 söndagen under året med högmässa kl.10.00 i Olofström och kl.13.00 i Karlshamn. Efter högmässan i Olofström firar vi mässa på slovenska.

7. Vi har trosundervisning för barn och konfirmander nu efter den högmässan.

8. Sveriges Kristna råds styrelse uppmanar oss underteckna ett Juluppropet för en human migrationspolitik för att uppmana regeringen att ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro, ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv och undanröja praktiska hinder mot familjeåterförening.

9. Sveriges unga katoliker anordnar riksläger på den fredag 10 februari kl.18.00 till söndag den 12 februari kl.14.00. Ungdomar som fyllde 16-28 är hjärtligt välkomna.