Sunday, 2 April 2017


KUNGÖRELSER - 02 april/2017
Femte söndagen i Fastan

1. Tisdag den 04 april firar vi den heliga mässan kl.18.00. 

2. Onsdag den 05 april ber vi Rosenkrans kl.17.30 och helig mässa kl.18.00. 

3. Torsdag den 06 april firar vi helig mässa kl.18.00.

4. Fredag den 07 april har vi korsvägsandakt kl.17.30 och firar vi helig mässa kl.18.00. 

5. Lördag den 08 april firar vi familj mässa kl.10.00 och därefter har vi trosudervisning för konfirmander och barn. 

6. Söndag den 09 april firar vi palmsöndagens högmässa med palmvälsignelse och procession kl.10.00 i Olofström och i Karlsham kl.13.00. Korsvägsandakt i Olofström kl.09.30 och i Karlshamn kl.12.30. 

7. Vi vandrar med Jesus på korsvägen varje söndag i fastetiden kl.09.30 i Olofström och i Karlshamn kl.12.30. Och varje fredag kl.17.30 i Olofström. 

8. Efter mässan idag har vi kyrkkaffet i församlingssalen. Birgit från Katolsk Magasin kommer att träffa oss under kyrkkaffet tid. Ni är alla hjärtligt välkomna.

9. Jag vill påminna er alla ta med er fasteinsamlig på Palmsöndaegen. Årets fasteinsamling använder att hjälpa till människor i Sydsudan.

10.Jag behöver 12 personer för Skärtorsdagens fottvagning. Snälla skriv namn på listan. Och skriv era namn som kommer att medverka med lässningar under Stilla veckan. 

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.