Sunday, 7 May 2017


KUNGÖRELSER - 07 maj/2017
Fjärde Påsksöndagen och böndag för präst och ordens kallelse. 

1. Imorgon åker jag till Falun och kommer tillbaka på den 11 maj torsadg. Så inga mässa på tisdag och onsdag i Olofström. 

2. Onsdag den 10 maj ber vi rosenkrans kl.17.30. 

3. Torsdag den 11 maj firar vi helig mässa kl.18.00. 

4. Fredag den 12 maj har vi sakramental tillbedjan kl.17.30 och firar vi helig mässa kl.18.00. 

5. Lördag den 13 maj firar vi familje mässa kl.10.00 i Olofström och efter mässan har vi trosundervisning. Det är avslutning dag för undervisning för denna termin. Alla konfirmanderna är begärda att vara på den dagen här för bikten och förberedelsen för konfirmations dag.

6. Söndag den 14 maj firar vi femte påsksöndagen med tacksägelse högmässan, för katekeser och avskedstagandet till Viola Martina som flyttar och avslutar i vår församling som kateket, medlem i Kyrkorådet och stiftets pastoral rådet kl.10.00 i Olofström och kl.13.00 i Karlshamn.

7. Söndag den 14 maj firar vi mässa på polska kl.16.00 i Olofström. 

8. Efter mässan idag har vi kyrkkaffet och Pieter Van Gylswyk, Inlandsansvarig i Stiftets Caritas kommer att träffa oss under kaffetstid. Alla är hjärtligt välkomna. 

9. Vår Neokatekumenal vandringen har Evangelie förkunnelse på Olofström centrum torget kl.12.30 idag. Alla är hjärtligt välkomna. 

10.På den 27 maj lördag har vi Rosenkransvallfärden till Oskarström. Plats i bussen kostar 150 kr. per vuxen. Barn och ungdomar får gratis. De som åka med resan, snälla skriva era namn och mobilnummer på listan som ligger på bordet i vapenhuset. 


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.