Sunday, 29 January 2017KUNGÖRELSER - 29/Januari/2017

4 söndagen under året

1. Tisdag den 31 januari firar vi den helige Giovanni Bosco, präst minnesdag med helig mässa kl.18.00.

2. Onsdag den 01 februari ber vi rosenkrans kl.17.30 och helig mässa kl.18.00.

3. Torsdag den 02 februari firar vi helig mässa kl.18.00.

4. Fredag den 03 februari firar vi den helige Ansgar biskop och nordens Apoatel, minnesdag med sakramental tillbedjan kl.17.30 och helig mässa kl.18.00. 

5. Söndag den 05 februari firar vi Kyndelsmässodagen, Herrens frambärande i Templet, fest med ljus välsignelse, procession och högmässa kl.10.00 i Olofström och kl.13.00 i Karlshamn. Efter högmässan har vi kyrkkaffet, ni är alla hjärtligt välkomna. 

6. Sveriges Kristna råds styrelse uppmanar oss underteckna ett Juluppropet för en human migrationspolitik för att uppmana regeringen att ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro, ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv och undanröja praktiska hinder mot familjeåterförening.

7. Sveriges unga katoliker anordnar riksläger på den fredag 10 februari kl.18.00 till söndag den 12 februari kl.14.00. Ungdomar som fyllde 16-28 är hjärtligt välkomna. 


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.