Sunday, 19 February 2017

KUNGÖRELSER - 19/februari/2017
7 söndagen under året

1. Tisdag den 21 februari firar vi den heliga mässan kl.18.00. 

2. Onsdag den 22 februari firar vi den helige Aposteln Petrus Biskopstol, fest med Rosenkransbön kl.17.30 och helig mässa kl.18.00.

3. Torsdag den 23 februari firar vi den helige Polykarpos, martyr minnesdag med helig mässa kl.18.00.

4. Fredag den 24 februari har vi sakramental tillbedjan kl.17.30 och helig mässa kl.18.00. 

5. Söndag den 26 februari firar vi 8 söndagen under året med högmässa kl.10.00 i Olofström och kl.13.00 i Karlshamn. Efter mässan har vi trosunder visning för barn och konfirmander. P.Witold Mlotkowski OFM ungdomspräst i vår stift kommer att träffa våra barn och konfirmander och fira mässa för oss. Alla ungdomar, barn och konfirmander är hjärtligt välkomna. Kollekt för den heliga stolen.

6. Idag firar vi mässa på kroatiska kl.16.00. 

7. Jag har planerat och villig besöka våra äldre, ensamma och sjucka. De familje - medlemmar eller anhöriga som intreserad kontakta mig.

8. Vår pastoral och ekonomi råd tänker att organisera caritas verksamhet i vår församling. De som intreserat angegera i denna grupp är hjärtligt välkomna och skriv era namn på listan som ligger på bordet i vapenhuset. 

9. På den 05 mars söndag besöker oss Elisabeth systrarna från Vit Ryssland för att berätta för oss deras missionsarbete och verksamhet för Guds folk. Informationen finns på anslagstavlan. 

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.