Sunday, 5 February 2017


KUNGÖRELSER - 05/februari/2017
Kyndelsmässodagen

1. Tisdag den 07 februari firar vi helig mässa kl.18.00.

2. Onsdag den 08 februari ber vi Rosenkrans kl.17.30 och helig mässa kl.18.00.

3. Torsdag den 09 februari firar vi helig mässa kl.18.00.

4. Fredag den 10 februari firar vi den saliga jungfrun Maria av Lourdes med sakramental tillbedjan kl.17.30 och helig mässa kl.18.00. 

5. Lördag den 11 februari firar vi Familje mässa med trosundervisning för konfirmander och barn i Olofström kl.10.00. 

6. Söndag den 12 februari firar vi 6 söndagen under året med högmässa kl.10.00 i Olofström och kl.13.00 i Karlshamn. Och det finns mässa på polska kl.16.00 i Olofström.

7. Efter mässan idag har vi kyrkkaffet i församlingssalen. Ni är alla hjärtligt välkomna. 

8. Jag har planerat och villig besöka våra äldre, ensamma och sjucka. De familje - medlemmar eller anhöriga som intreserad kontakta mig.

9. Vår pastoral och ekonomi råd tänker att organisera caritas verksamhet i vår församling. De som intreserat angegera i denna grupp är hjärtligt välkomna att kontakta mig.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.