Sunday, 22 January 2017


KUNGÖRELSER - 22/januari/2017
3 söndagen under året

1. Tisdag den 24 januari firar vi den helige Francois de Sales biskop och kyrkolärare, minnesdag med helig mässa kl.18.00.

2. Onsdag den 25 januari firar vi den helige aposteln Paulus omvändelse, fest med rosenkransbön kl.17.30 och helig mässa kl.18.00.

3. Torsdag den 26 januari firar vi de helige Timotheos och Titus, biskopar, minnesdag med helig mässa kl.18.00.

4. Fredag den 27 januari har vi sakramental tillbedjan kl.17.30 och firar vi helig mässa kl.18.00. 

5. Lördag den 28 januari har vi pastoral och ekonomiråds möte kl.11.00 i Olofström. Alla i rådet är hjärtligt välkomna. 

6. Söndag den 29 januari firar vi 4 söndagen under året med högmässa kl.10.00 i Olofström och kl.13.00 i Karlshamn. Efter högmässan i Olofström firar vi mässa på slovenska.

7. Vi har trosundervisning för barn och konfirmander nu efter den högmässan.

8. Sveriges Kristna råds styrelse uppmanar oss underteckna ett Juluppropet för en human migrationspolitik för att uppmana regeringen att ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro, ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv och undanröja praktiska hinder mot familjeåterförening.

9. Sveriges unga katoliker anordnar riksläger på den fredag 10 februari kl.18.00 till söndag den 12 februari kl.14.00. Ungdomar som fyllde 16-28 är hjärtligt välkomna. 

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.