Sunday, 27 August 2017

KUNGÖRELSER - 27 augusti/2017
21 söndagen under året

Fr.o.m. den 15 augusti 2017 bor kyrkoherden inte längre i Olofström utan i Karlskrona

Kyrkoherde Wojciech Waligorski 
Tel. 0706-499143
S:ta Clara församling
Adress: Lindesnäsvägen 2B, 371 45 Karlskrona.

Kaplan Fr. Matteus Collvin 
Tel. 0730-971717
S:t Antonius kapellförsamling
Adress: Bruksgatan 8, 293 38 Olofström

E-postadress: olofstrom@katolskakyrkan.se 

Gudstjänster i Blekinge:

OLOFSTRÖM

Söndagar: kl. 10.00 på svenska

Övriga språk och tider:
Polska - 2:a söndagen i månaden kl. 16.00
Kroatiska - 3:e söndagen i månaden kl. 11.30
Slovenska - 4:e söndagen i månaden kl. 11.30
Ungerska - Kommer att Kungöras i tid

KARLSHAMN

Söndagar: kl. 13.00 på svenska

KARLSKRONA

Söndagar kl. 11.00 på svenska

Övriga språk och tider:
Söndagar kl. 9.30 på polska

Måndag - Fredag: var god och titta veckovis i kungörelserna

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.