Sunday, 14 May 2017


KUNGÖRELSER - 14 maj/2017
Femte Påsksöndagen

1. Tisdag den 16 maj firar vi helig mässa kl.18.00. 

2. Onsdag den 17 maj ber vi rosenkrans kl.17.30 och firar vi helig mässa kl.18.00.

3. Torsdag den 18 maj firar vi den helige Erik, konung och martyr och Sveriges skyddspatron med helig mässa kl.18.00. 

4. Fredag den 19 maj har vi sakramental tillbedjan kl.17.30 och firar vi helig mässa kl.18.00. 

5. Söndag den 21 maj, vår biskop Anders kommer att fira högmässa för oss och 13 av våra ungdomar ta emot konfirmations sakrament kl.10.00 i Olofström. Föräldrar till konfirmander bjuder oss kaffe i församlingssalen efter mässan. Alla är hjärtligt välkomna. Inga mässan i Karlshamn kl.13.00 på den 21 maj söndag. 

6. Idag firar vi mässa på polska kl.16.00 i Olofström. 

7. Vår Neokatekumenal vandringen har Evangelie förkunnelse på Olofström centrum torget kl.12.30 idag. Alla är hjärtligt välkomna. 

8. På den 27 maj lördag har vi Rosenkransvallfärden till Oskarström. Plats i bussen kostar 150 kr. per vuxen. Barn och ungdomar får gratis. De som åka med resan, snälla skriva era namn och mobilnummer på listan som ligger på bordet i vapenhuset.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.