Sunday, 21 May 2017


KUNGÖRELSER - 21 maj/2017
Sjätte Påsksöndagen

1. Tisdag den 23 maj firar vi helig mässa kl.18.00. 

2. Onsdag den 24 maj ber vi rosenkrans kl.17.30 och firar vi helig mässa kl.18.00.

3. Torsdag den 25 maj firar vi Kristi Himmelsfärds Dag, högtid, med hägmässa kl.10.00 i Olofström och kl.13.00 i Karlshamn. 

4. Fredag den 26 maj har vi sakramental tillbedjan kl.17.30 och firar vi helig mässa kl.18.00. 

5. Avlidna Julianas begravning är på den 26 may fredag kl.10.00 i Jämshög kyrka. Ni är välkomna.

6. Lördag den 27 maj har vi Rosenkrans vallfärden till Oskarstöm. Busen börjar från Karlskrona Kapell kl.06.45 och Karlshan Resecentrum kl.07.30 och Olofström Kyrka kl.07.50. Avresan börjar kl.16.00. Det finns 10 bussplats kvar som är inte än bokat. Ni är hjärtligt välkomna. 

7. Söndag den 28 maj, firar vi sjunde påsksöndagen med högmässa kl.10.00 i Olofström och kl.13.00 i Karlshamn. 

8. Jag tackar Biskopen och föräldrar och andra alla som hjälpte oss att ha en fint konfirmations dag, idag. 

9. Neokatekumenal vandringen har Evangelie förkunnelse på Olofström centrum torget kl.12.30 idag. Alla är hjärtligt välkomna. 

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.