Sunday, 12 March 2017


KUNGÖRELSER - 12 mars/2017
Andra söndagen i Fastan

1. Tisdag den 14 mars firar vi den heliga mässan kl.18.00. 

2. Onsdag den 15 mars ber vi Rosenkrans kl.17.30 och helig mässa kl.18.00. 

3. Torsdag den 16 mars firar vi den heliga mässan kl.18.00.

4. Fredag den 17 mars har vi korsvägsandakt kl.17.30 och helig mässa kl.18.00. 

5. Söndag den 19 mars firar vi tredje söndagen i fastan med korsvägsandakt kl.09.30 i Olofström och i Karlshamn kl.12.30 och högmässa kl.10.00 i Olofström och i Karlshamn kl.13.00. Där finns mässa på kroatiska kl.11.30 i Olofström.

6. Måndag den 20 mars firar vi den helige Josef, Jungfru Marias Brudgum, fest med högmässa kl.18.00 i Olofström.

7. Vi vandrar med Jesus på korsvägen varje söndag i fastetiden kl.09.30 i Olofström och i Karlshamn kl.12.30. Och varje fredag kl.17.30 i Olofström. 

8. Vi firar idag mässa på polska kl.16.00 i Olofström.

9. Vår pastoral och ekonomi råd tänker att organisera caritas verksamhet i vår församling. De som intreserat angegera i denna grupp är hjärtligt välkomna och skriva era namn på listan som ligger på bordet ivapenhuset.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.