Sunday, 30 July 2017


KUNGÖRELSER - 30 juli/2017
17 söndagen under året

1. Tisdag den 01 augusti firar vi den helige Alfonso Maria de liguori, biskop och kyrkolärare, minnesdag med den heliga mässan kl.18.00. 

2. Onsdag den 02 augusti ber vi Rosenkransbön kl.17.30 och helig mässa kl.18.00. 

3. Torsdag den 03 augusti firar vi helig mässa kl.18.00. 

4. Fredag den 04 augusti firar vi den helige john Maria Vianney och första fredagen i månad med sakramental tillbedjan kl.17.30 och Jesu Hjärtas mässa kl.18.00. 

5. Söndag den 06 augusti firar vi Kristi förklarings fest och min avskedsmässa kl.10.00 i Olofström och kl.13.00 i Karlshamn. 

6. Jag ska fira avskeds och tacksägelse mässa på den 06 augusti och ska flytta till Falun på den 12 augusti.


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.