Sunday, 9 April 2017


KUNGÖRELSER - 09 april/2017
Palmsöndagen

1. Eftersom åker jag imorgon till Domkyrkan för Oljevigningsmässa har vi inga mässa på tisdag den 11 april. 

2. Onsdag den 12 april har vi korsvägsandakt kl.17.30 och helig mässa kl.18.00. 

3. Torsdag den 13 april firar vi skärtorsdagen med åminnelsen av instiftelsen av Eukaristin och prästämbetet och fottvagning vid högmässan kl.18.00. Därefter fortsätter vi tillbedjan till det allraheligaste sakrament. 

4. Fredag den 14 april firar vi långfredagen - Herrens lidande med korsliturgy och korshyllningen kl.15.00. Därefter finns möjlighet tillfälle till bikten. 

5. Lördag den 15 april firar vi påskafton med ekumenisk korsvandring som börjar kl.10.00 i Katolskakyrkan och fortsätter med andra kyrkor i Olofström och avslutar på centrum torget i Olofström. Ni är alla hjärtligt välkomna. 

- Matvälsignelse i Karlshamn kl.13.00.

- Matvälsignelse i Olofström kl.14.30.

- Firar vi Påsknattens mässa-Kristi Uppståndelse kl.22.00 i Olofström. 

6. Söndag den 16 april firar vi påskdagen-Uppståndelsens högmässa kl.10.00 i Olofström och i Karlsham kl.13.00. 

7. Dagens kollekt och fasteoffret skall skickas vidare till Caritas för att hjälpa Sydsudan som drabbat med tork ock svält.

8. Måndag den 17 april firar vi annandag påsk med högmässa kl.10.00 i Olofström och i Karlshamn kl.13.00. Vi firar mässa på polska på den annandag påsk kl.16.00. So inga mässa på polska idag. Och inte heller mässa på kroatiska denna månad april i Olofström. 


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.