Sunday, 23 April 2017


KUNGÖRELSER - 23 april/2017
Andra Påsksöndagen eller Den Gudomliga Barmhärtighetens Söndag

1. Tisdag den 25 april firar vi den helige Markus, Evangelist, fest med högmässa kl.18.00. 

2. Onsdag den 26 april ber vi Rosenkrans kl.17.30 och firar vi den heliga mässan kl.18.00. 

3. Torsdag den 27 april firar vi helig mässa kl.18.00. 

4. Fredag den 28 april har vi Sakramental tillbedjan kl.17.30 och firar vi helig mässa kl.18.00. 

5. Lördag den 29 april firar vi mässa på ungerska kl.11.00 i Olofström. 

6. Söndag den 30 april firar vi tredje påsksöndagen med högmässa kl.10.00 i Olofström och kl.13.00 i Karlsham. Det finns mässa på slovenska kl.11.00 i Olofström.

7. Vår neokatekumenal vandringen har Evangelie förkunnelse på Olofström centrum torget kl.12.30. Ni är hjärtligt välkomna. 

8. Vi gratulerar Simon Hägglund som är upptagen i Katolska kyrkans fulla gemenskap idag. Hans familj inbjuder oss kaffe och torta i församlingssalen. Samtidigt har vi församlingsårsmöte i församlings salen. Ni är alla hjärtligt välkomna. 

9. Vi gratulerar alla konfirmander som har klart med deras läger. Vi tackar alla som hjälpte att få en fin läger programn. 

10.På den 27 maj lördag har vi Rosenkransvallfärden till Oskarström. Plats i bussen kostar 150 kr. per vuxen. Barn och ungdomar får gratis. De som åka med resan måste skriva era namn och mobilnummer på listan för att boka bussen.

-----------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.