Saturday, 17 September 2016


KUNGÖRELSER - 18/september/2016
25 söndagen under året

1. Tisdag den 20 september firar vi helig mässa kl.18.00. 

2. Onsdag den 21 september ber vi Rosenkrans kl.17.30 och firar vi den helige Matteus, Apostel, fest med högmässa kl.18.00. 

3. Torsadag den 22 september firar vi helig mässa kl.18.00. 

4. Fredag den 23 september har vi sakramental tillbedjan kl.17.30 och firar vi den helige Padre Pio, minnesdag med helig mässa kl.18.00. 

5. Söndag den 25 september firar vi 26 söndagen under året med högmässa kl.10.00 i Olofström och i Karlshamn kl.13.00. Och efter högmässan har vi trosundervisning för barn och konfirmander. 

6. Dagens kollekt går till Heliga landet.

7. Vi firar idag mässa på kroatiska i Olofström kl.11.30.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.