Tuesday, 13 September 2016


KUNGÖRELSER - 11/september/2016
24 söndagen under året

1. Tisdag den 13 september firar vi den helige Johannes Chrysostomos, biskop och kyrkolärare, minnesdag med helig mässa kl.18.00. 

2. Onsdag den 14 september ber vi Rosenkrans kl.17.30 och firar vi det heliga Korstes upphöjelse, fest med hög mässa kl.18.00. 

3. Torsadag den 15 september firar vi den saliga jungfru Marias smärtor, minnesdag, med helig mässa kl.18.00. 

4. Fredag den 16 september har vi sakramental tillbedjan kl.17.30 och firar vi den helige Cornelius påve och den helige Cyprianus, biskop, martyrer, minnesdag med helig mässa kl.18.00. 

5. Söndag den 18 september firar vi 25 söndagen under året med högmässa kl.10.00 i Olofström och i Karlshamn kl.13.00. Och firar vi mässa på kroatiska här i Olofström kl.11.30. Kollekt går till det heliga landet. 

6. Vi firar idag mässa på polska i Olofström kl.16.00.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.