Sunday, 6 November 2016

KUNGÖRELSER - 06/november/2016
32 söndagen under året

1. Tisdag den 08 november firar vi den heliga mässan kl.18.00. 

2. Onsdag den 09 november firar vi Lateranbasilikans invigningsdag, med Rosenkransbön kl.17.30 och heliga mässa kl.18.00. 

3. Torsadag den 10 november firar vi den helige påve Leo den strore, minnesdag med helig mässa kl.18.00. 

4. Fredag den 11 november firar vi den helige Martin av Tours, biskop, minnes dag med sakramental Tillbedjan kl.17.30 och helig mässa kl.18.00. 

5. Lördag den 12 november firar vi familje mässan kl.10.00 och fortsätter trosundervisning för barn och konfirmander och avslutar kl.12.00.

6. Söndag den 13 november firar vi 33 söndagen under året och böndag för den helige fadern, påve Franciskus med högmässa kl.10.00 i Olofström och kl.13.00 i Karlshamn. 

7. P. Ludwik kommer att fira mässa på polska idag kl.16.00 i Olofström. Men inga mässa på polska på den andra söndagen den månad här i Olofström (13 nov.).

8. Ni är alla hjärtligt välkomna till kyrkkaffet efter mässan. 

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.