Sunday, 21 August 2016KUNGÖRELSER - 21/augusti/2016

21 söndagen under året

1. Tisdag den 23 augusti firar vi S:ta Rosa av Lima med helig mässa kl.18.00. 

2. Onsdag den 24 augusti firar vi den helige Bartolomaios, apostel, fest med Rosenkrans kl.17.30 och helig mässa kl.18.00. 

3. Torsadag den 25 augusti firar vi den helige Ludvig med helig mässa kl.18.00. 

4. Fredag den 26 augusti har vi Sakramental tillbedjan kl.17.30 och firar vi helig mässa kl.18.00. 

5. Lördag den 27 augusti har vi pastoral och ekonomi råds möte kl.11.00 i Olofström. Jag hoppas alla ledamöter i rådet kommer att delta det mötet. 

6. Söndag den 28 augusti firar vi 22 söndagen under året med högmässa kl.10.00 i Olofström och i Karlshamn kl.13.00. P. Jonas Svensson kommer att fira mässa i Olofström.

7. Kyrkorna i Olofström kommun firar Ekumenisk friluftsgudstänst i Södersjön badplatsen kl.15.00 idag. Fr.Raphael som katolsk kyrkoherde i Olofström kommer att predika under gudstjänsten. Ni är alla hjärtligt välkomna. 

8. Vi har föräldrar möte på den 04 september söndag efter högmässan för trosundervisningen i vår församlingen här i Olofström. Jag inbjuder alla föräldrar som vill ha sina barns trosundervisning här i Olofström och i Karlshamn.

9. Det finns första heliga kommunion dagens bildspel på vår hemsida www.stantonius.org.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.