Sunday, 29 May 2016


KUNGÖRELSER - 29/maj/2016
Kristi Kropps och Blods Högtid & Första Heliga Kommunionsdag 

1. Tisdag den 31 maj firar vi den saliga Jungfrun Marias besök, festdag med Rosenkransbön kl.17.30 och helig mässa kl.18.00. 

2. Onsdag den 01 juni ber vi barmhärtighetens Rosenkrans kl.17.30 och helig mässa kl.18.00.

3. Torsdag den 02 juni firar vi helig mässa kl.18.00.

4. Fredag den 03 juni firar vi Jesus Hjärtas dag, högtid med sakramental tillbedjan kl.17.30 och högmässa kl.18.00. 

5. Söndag den 05 juni firar vi tacksägelse högmässan för Moder Maria Elisabeths helgonförklaringen kl.10.00 i Olofström och i Karlshamn kl.13.00. 

6. Söndag den 05 juni firar vi mässa på Polska kl.16.00 i Olofström.Inga mässa på Polska på den 12 juni, andra söndagen i månad. 

7. Vi firar församlingsskyddspatrons fest dag på den 12 juni söndag med högmässa kl.10.00 i Olofström. Efter mässan fortsätter festen med grillfest. Inga mässa på den 12 juni söndag i karlshamn. Alla är hjärtligt välkomna till Olofström för församlingsfest. 

8. Vår Katekumenal vandringens-grupp anordnar bibelkatekes för ungdomar och vuxna måndagar och torsdagar kl.19.00 här i Olofström. Intreserade är hjärtligt välkomna. 

9. Jag tackar kateketer, föräldrar och alla som hjälpte den kommunionsdag idag högtidligt. 

10.Föräldrar bjuder oss alla hjärtligt för kaffe i församlngssalen.

11.Mässan på Slovenska firar idag kl.12.00 här i Olofström.


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.