Saturday, 20 February 2016
KUNGÖRELSER - 21/02/2016
Andra Söndagen i Fastan


1. Tisdag den 23 februari firar vi heliga mässa kl.18.00.

2. Onsdag den 24 februari ber vi Rosenkrans kl.17.30 och firar vi heliga mässa kl.18.00. 

3. Torsdag den 25 februari firar vi heliga mässa kl.18.00. 

4. Fredag den 26 februari har vi Korsvägsandakt kl.17.30 och firar vi heliga mässa kl.18.00. 

5. Lördag den 27 februari har vi pastoral och ekonomi rådsmöte kl.11.00 i Olofström. Jag hoppas att alla medlemmar i rådet ska komma till mötet. 

6. Söndag den 28 februari firar vi tredje söndagen i fastan med högmässa kl.10.00 i Olofström och kl.13.00 i Karlshamn. Efter mässan har vi trosundervisning för konfirmander och barn.

7. Fasteinsamlings bössorna finns i Vapenhuset. Ta den med er och hämta tillbaka på palmsöndagen med sparade fasteinsamling. Årets fasteinsamling går till caritas Sverige för att bistå torkans offer på Affrikas horn och södra Afrika.

8. De som intreserad bli katekeser i vår församling är välkomna för att delta katekeskurs som kommer att ordna i Malmö Dekanat, Lund lördag den 16 april, kl.10-16.

9. Det är dags att anmälla sig för att följa med SUK till Världsungdomsdagen i KRAKOW (26 juli-02 augusti). mer informationen finns på asnslagstavlan. 

10.Idag (21.02) finns mässa på Kroatiska kl.11.30 i Olofström.No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.