Saturday, 9 January 2016


KUNGÖRELSER - 10/01/2016
Herrens Dop 

1. Söndag den 17 januari firar vi andra söndagen under året med högmässa kl.10.00 i Olofström och kl.13.00 i Karlshamn. Det finns mässa på Kroatiska i Olofström kl.11.30.

2. Söndag den 24 januari firar vi tredje söndagen under året med högmässa kl.10.00 i Olofström och kl.13.00 i karlshamn. Efter mässan har vi trosundervisning för barn och Konfirmander.

3. Söndag den 31 januari firar vi fjärde söndagen under året med högmässa kl.10.00 i Olofström och kl.13.00 i Karlshamn.Det finns mässa på Slovenska i Olofström kl.11.15. 

4. Söndag den 07 februari firar vi Kyndelsmässodagen, Herrens frambärande i templet, fest med ljusvälsignelse och högmässa kl.10.00 i Olofström och kl.13.00 i Karlshamn.

5. Onsdag den 10 februari börjar Fastetiden och firar vi Askonsdagen med välsignelsen och utdelandet av Askan och den heliga mässan kl.18.00 i Olofström. Askonsdagen är en obligatorisk faste och abstinensdag.

6. Torsdag den 11 februari firar vi den heliga jungfru Maria av Lourdes med heliga mässa kl.18.00.

7. Fredag den 12 februari har vi sakramental tillbedjan kl.17.30 och firar vi heliga mässa kl.18.00.

8. Lördag den 13 februari firar vi familje mässa kl.10.00 och sedan har vi trosundervisningen för barn och konfirmander.

9. Söndag den 14 feb firar vi första söndagen i fastan med högmässa kl.10.00 i Olofström och kl.13.00 i Karlshamn. Det finns Mässa på Polska kl.16.00 i Olofström.

F. Rafael åker till Indien för semester 
och kommer tillbaka den 9 februari. 
P.Ludwik Spalek vikarierar och firar mässa på söndagar 
i Olofström och i Karlshamn. Ni kan 
kontakta honom tel: 0763282320/045522851.

---------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.