Sunday, 6 December 2015KUNGÖRELSER - 06/12/2015
Andra söndagen i Advent 

1. Tisdag den 08 december firar vi Jungfru Marias Utkorelse och Fullkomliga Renhet med högmässa kl.18.00. 

2. Onsdag den 09 december ber vi Rosenkrans kl.17.30 och firar vi den heliga mässan kl.18.00.

3. Torsdag den 10 december firar vi den heliga mässan kl.18.00.

4. Fredag den 11 december har vi sakramental tillbedjan kl.17.30 sedan fortsätter den heliga mässan kl. 18.00. 

5. Söndag den 13 december firar vi livets söndag/tredje söndagen i Advent med högmässa kl.10.00 i Olofström och i Karlshamn kl.13.00 och Mässa på Polska i Olofström kl.16.00.
Kollekten på livets söndag går till livets fond. 

6. Barmhärtighetens Jubelår som kommer att inledas i Rom den 8 december och börjar i vårt stift på den 13 december och i vår församling börjar vi högtidligt på den 20 december fjärde Advents söndag.  

7. Vi behöver några volontärer för att städa vår kyrka. De som kan hjälpa 
till, snälla, skriv era namn på listan som ligger på bordet i vapenhuset. 

8. Det finns möjlighet till bikt som är en förberedelsen för Julen före och efter vardagliga mässor.

-----------------------------------------------------------------------

OBS: Det finns inte Mässa på Polska på den 06 
december i Olofström (idag).

Mässa på Polska på den 13 december i Olofström kl.16.00.

-----------------------------------------------------------------------

På lördag 5 december firade vi St. Nikolaus dag i Olofström. 
Efter den heliga mässan St Nikolaus själv besökte oss
med en påse full av gåvor :)
Se bilderna nedan:


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.