Saturday, 21 November 2015S:T ANTONIUS OLOFSTRÖM 
KUNGÖRELSER - 22/11/2015
Kristus Konungens dag1. Tisdag den 24 november firar vi heliga mässa kl.18.00.

2. Onsdag den 25 november ber vi Rosenkrans kl.17.30 och firar vi den heliga mässan kl.18.00.

3. Torsdag den 26 November firar vi den heliga mässan kl.18.00.

4. Fredag den 27 november har vi Sakramental tillbedjan kl.17.30 och firar vi heliga mässa kl.18.00.

5. Söndag den 29 november firar vi första söndagen i Advent med högmässa kl.10.00 i Olofström och i Karlshamn kl.13.00 och finns Mässa på Slovenska i Olofström kl.11.15.

6. Kollekten på den första söndagen i Advent går till Stiftets karitativa arebete. 

7. Idag har vi trosundervisning för konfirmander och barn efter den mässan.

8. Ekumenisk gudstjänsten finns i Kyrkhults kyrka ikväll kl.18.00. Ni alla är hjärtligt välkomna.

9. Vår biskop Anders uppmanar oss att före den 30 november ha tillsatt personer som kan samordna frivilligarbetet kring flyktingarna. Som en hjälp att svara på biskop Anders uppmaning, vår församling söker efter volontärer som kallas ''FLYKTINGSAMORDNAREN''. Det kan vara en eller flera. Så snälla, ni som är villig att hjälpa till, snälla, skriv era nam på listan som ligger på bordet i vappenhuset.

10.Vi behöver några volontärer för att städa vår kyrka. De som kan hjälpa till, snälla, skriv era namn på listan som ligger på bordet i vapenhuset.
S:TA CLARA KATOLSKT KAPELL I KARLSKRONA
TRETTIOTREDJE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”
KRISTUS KONUNGENS DAGI söndag den 22/11, firar vi Kristi Konungens högtid med gudstjänster:

Kl. 09:30 på polska
Kl. 11:00 på svenska
Kl. 18:00 på svenska

Under veckans lopp firas den heliga mässor:

Tisdag den 24/11 Kl. 10:00 och 18:00
Onsdag den 25/11 Kl. 10:00 och 18:00
Torsdag den 26/11 Kl. 10:00 och 18:00
Fredag den 27/11 Kl. 10:00 och 18:00
Lördag den 28/11 Kl. 10:00 och 18:00

Allsmäktige, evige Gud,
som i den älskade Son, världsalltets Konungen,
har velat sammanfatta allt,
låt hela skapelsen, befriad från tomhetens välde,
känna ditt majestät och utan ände lova dig.
Genom honom , Jesus Kristus… 

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.