Friday, 6 November 2015


  KUNGÖRELSER - 08/11/2015
  32 söndagen under året.


  Tisdag den 10 november firar vi heliga mässa kl.18.00. 

  Onsdag den 11 november ber vi Rosenkrans kl.17.30 och firar vi den heliga mässan kl.18.00. 

  Torsdag den 12 november firar vi den heliga mässan kl.18.00.
  Fredag den 13 november har vi Sakramental tillbedjan kl.17.30 och firar vi heliga mässa kl.18.00. 

  Lördag den 14 november firar vi familjemässa kl.10.00 och fortsätter vi trosundervisning för ungdomar, konfirmander och barn till kl.12.00. 

  Söndag den 15 november firar vi 33 söndagen under året med högmässa kl.10.00 i Olofström och i Karlshamn kl.13.00 och finns mässa på Kroatiska kl.11.30 i Olofström. 

  SUK bjuder in till ett inspirationsläger på den 20-22 november på Marielund inför världsungdomsdagarna i Krakow 2016. Ungdomar som fylld 15 år är välkomna. Om någon av våra ungdomar vill delta på läger anmäla er till kyrkoherden snart som möjligt. Församlingen står för lägerkostnader. 

  Jag gratulerar Neokatekumenala Vandringen i vår församling som har börjat ett nytt kommunitet i veckan.
  Vår församlings hemsida finns tillgänglig på nätet nu under den här adressen www.stantonius.org

  P.Ludwik Spalek OMI är anställd som kaplan till S:ta Clara Kapellförsamling i Karlskrona.
  Idag P.Ludwik Spalek kommer att fira mässa på Polska kl.16.00 i Olofström

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.